W zakresie armatury przemysłowej osobą do konsultacji w sprawach

technicznych jest

 

Tomasz Juszczyk
tel. + 48 (61) 863 83 81