Nadrzędnym celem BTH ELSTAR Sp. z o. o. jest ciągłe doskonalenie organizacji, rozwój oferowanych produktów i usług oraz doradztwo techniczne w zakresie kompletacji dostaw armatury, materiałów hutniczych, podzespołów, urządzeń i obiektów technologicznych spełniając normy dotyczące wymagań technicznych jak i ochrony środowiska.

Zarząd BTH ELSTAR sp. z o.o. dla zapewnienia przyjętych celów zobowiązuje się do:

  • prowadzenia działalności w pełni zgodnie z obowiązującymi przepisami i wymaganiami dotyczącymi:

    • kompletacji dostaw

    • doradztwa technicznego

  • stałego i systematycznego podnoszenia poziomu wiedzy i umiejętności zawodowych pracowników

  • ciągłego monitorowania poziomu satysfakcji klientów oraz prowadzenia działań zmierzających do stałego podnoszenia poziomu satysfakcji klientów

  • uświadamiania i angażowania pracowników w działania na rzecz orientacji na klienta

  • ciągłego doskonalenia i poprawy skuteczności wdrożonego systemu zarządzania jakością

 

Zarząd BTH ELSTAR sp. z o.o. zobowiązuje się do zapewnienia zasobów i środków niezbędnych do realizacji tej Polityki Jakości i Ochrony Środowiska.